Stadslezing: Groen wonen in hoge dichtheid

Zoetermeer is opgezet als compacte stad zodat er veel ruimte overblijft voor groen. Kan het groene karakter worden versterkt nu Zoetermeer verder groeit?

Stadhuisplein 1

2711EC Zoetermeer

n.t.b.

1:00 tot 1:00

Dick van Gameren / Harald Mooij [Hoogleraar Woningbouw – architectuur TU Delft] laat inspirerende voorbeelden zien voor groen wonen in hoge dichtheid. En Peter Boelhouwer [Hoogleraar Volkshuisvesting TU Delft] vertelt over de trends op de woningmarkt en de woningbehoefte in Zoetermeer.

In de groeikern periode werd de hoge woningdichtheid eerst gerealiseerd met galerijflats, later werd geëxperimenteerd met woondekken. Nu rijst de vraag welke woonmilieus het beste passen bij de huidige woningbehoefte. Bij verdichting wordt er al snel over hoogbouw gesproken. Maar er zijn daarnaast nog andere aantrekkelijke manieren om veel woningen op een klein grondoppervlak te bouwen, ook in combinatie met groen.

De nieuwe woningen zijn nodig omdat er meer vraag is naar woningen dan dat er beschikbaar zijn. De gemeente zet in op jonge starters en ouderen. Aan wat voor soort woningen en woonomgeving hebben zij behoefte? Moeten wonen meer gemengd worden met werken, zorg en ontmoetingsplekken?

Stadslezing: u kunt na de inleidingen vragen stellen en in gesprek gaan onder leiding van JaapJan Berg (Bergplaats / INTI – International New Town Institute).

Aanmelden stadslezing noodzakelijk

Foto: Lindy Schuin – INDYMAH

Locaties

Stadhuisplein 1, 2711EC Zoetermeer Plan route