Dé uitagenda van Zoetermeer

Bibliotheek Zoetermeer

Bibliotheek Zoetermeer is de grootste publieke en culturele instelling in Zoetermeer.

Voor de Bibliotheek tellen alle mensen mee. Hier kunnen mensen zich ontwikkelen en vinden ze manieren om te participeren in de maatschappij. Ze verbinden mensen, organisaties en kennis met elkaar. Dat is hun missie. De bibliotheek verbindt!

De gedroomde positie die de Bibliotheek wil innemen in Zoetermeer in de toekomst:

Samen met de samenwerkingspartners vormen ze het maatschappelijke hart van de Zoetermeerse samenleving. Ze werken samen en verbinden. Ze creëren nieuwe, innovatieve vormen van dienstverlening samen met onze klanten en partners. Ze zetten hun deskundigheid in voor leesbevordering, kennisverwerving en het vergroten van informatie- en mediavaardigheid. Ze zijn op de hoogte van de behoeften van de klanten. Ze faciliteren kennisdeling door kennis en informatie beschikbaar te (laten) stellen. En ze hebben speciale aandacht voor kinderen en kwetsbare groepen.

Bibliotheek Zoetermeer is gevestigd in het Stadhuis-Forum en ligt in het Stadshart.

Activiteiten in de buurt

Activiteiten